Ubuntu常见问题

FAQ Alan 4年前 (2016-12-24) 3837次浏览 0个评论 扫描二维码

关闭防火墙

更新安装源

#安装源地址:http://www.cnblogs.com/ccdc/p/4428555.html
sudo vi /etc/apt/sources.list
cd /etc/apt/
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

小技巧

vi下sp, vsp打开新文件进行水平或垂直分屏显示

喜欢 (0)
[]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址